Vælg form

Forfyldt injektionssprøjte

Forfyldt pen (SensoReady)

▼Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning.
Dette vil gøre det muligt hurtigt at identificere nye
sikkerhedsoplysninger. Du kan medvirke hertil ved at
indrapportere de bivirkninger du eventuelt måtte opleve.