Vælg form

Forfyldt injektionssprøjte

Forfyldt pen (SensoReady)

▼Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dette vil gøre det muligt hurtigt at identificere nye sikkerhedsoplysninger. Du kan medvirke hertil ved at indrapportere de bivirkninger du eventuelt måtte opleve.