Erelzi pen-süstli kasutusjuhend

Enne süstimist lugege läbi KOGU kasutusjuhend.

Need juhendid aitavad teil õigesti süstida kasutades Erelzi pen‑süstlit.

On oluline, et te ei prooviks ennast süstida enne, kui teid on õpetanud arst, meditsiiniõde või apteeker.

Teie Erelzi pen-süstel:

Erelzi pen‑süstel eemaldatud korgiga. Korki mitte eemaldada enne, kui olete valmis süstima.

Pen‑süstel hoida karbis ja külmkapis temperatuurivahemikus 2 °C…8 °C ning laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

 • Pen‑süstlit mitte lasta külmuda.
 • Pen‑süstlit mitte loksutada.
 • Pen‑süstlit mitte kasutada, kui see kukkus maha ilma korgita.

Mugavamaks süstimiseks võtke pen‑süstel külmkapist välja 15...30 minutit enne süstimist, et lasta sel soojeneda toatemperatuurini.

Mida on süstimiseks vaja:

Karbis on:

Uus ja kasutamata Erelzi pen‑süstel

Karbis ei ole:

 • Alkoholilapp.
 • Vatitampoon või side.
 • Teravate esemete konteiner.

Enne süstimist:

1. Oluline ohutuse kontroll enne süstimist:

Lahus peab olema selge või kergelt sillerdav, värvitu kuni kergelt kollakas ning võib sisaldada väikseid valgeid või poolläbipaistvaid valguosakesi. See on tavaline Erelzile.

Ärge kasutage, kui vedelik on hägune, värvi muutnud või sisaldab suuri tükke, helbeid või värvilisi osakesi.

Ärge kasutage pen‑süstlit pärast kõlblikkusaja möödumist.

Ärge kasutage, kui ohutussulgur on katki.

Võtke ühendust oma apteekriga, kui pen‑süstel ei vasta mis tahes loetletud punktidele.

2a. Valige süstekoht:

 • Soovitatav süstekoht on reie esikülg. Võite kasutada ka alakõhtu, kuid mitte ala, mis on nabale lähemal kui 5 sentimeetrit.
 • Süste tegemiseks valige iga kord erinev koht.
 • Ärge süstige piirkonda, mille nahk on tundlik, esineb verevalum, punetus, ketendus või on kõva. Vältige armide või venitusarmidega piirkondi. Kui teil on psoriaas, EI tohi süstida otse kõrgenenud, paksenenud, punetavatesse või ketendavatesse nahalaikudesse või -lesioonidesse (psoriaatilised nahalesioonid)

2b. Ainult hooldajatele ja tervishoiutöötajatele:

 • Kui teile teeb süste hooldaja või tervishoiutöötaja, võib kasutada ka õlavarre ülemist osa.

3. Süstekoha puhastamine:

 • Peske käsi seebi ja veega.
 • Ringjate liigutustega puhastage süstekoht alkoholitampooniga. Enne süstimist laske süstekohal kuivada.
 • Enne süstimist ärge puudutage puhastatud piirkonda.

SÜSTIMINE:

4. Korgi eemaldamine:

 • Eemaldage kork ainult siis, kui te olete kohe valmis kasutama pen‑süstlit.
 • Keerake kork ära nooltega näidatud suunas.
 • Visake kork ära. Ärge proovige korki uuesti tagasi panna.
 • Pärast korgi eemaldamist, kasutage pen‑süstlit 5 minuti jooksul.

5. Pen-süstli hoidmine:

 • Hoidke pen‑süstlit süstekohas 90‑kraadise nurga all.

SEDA PEATE LUGEMA ENNE SÜSTIMIST.

Süstimise ajal kuulete 2 valjut plõksatust.

1. plõksatus näitab, et süstimine on alanud. Mitme sekundi pärast näitab
2. plõksatus, et süstimine on peaaegu lõppenud.

Pen‑süstlit peate hoidma tugevalt naha vastas, kuni roheline märk täidab vaateava ning enam ei liigu.

6. Süstimise alustamine:

 • Suruge pen‑süstel tugevalt vastu nahka, et alustada süstimist.
 • 1. plõksatus näitab, et süstimine on alanud.
 • Hoidke pen‑süstlit tugevalt vastu nahka.
 • Roheline märk näitab süstimise kulgu.

7. Süstimise lõpp:

 • Kuuldes 2. plõksatust, näitab see, et süstimine on peaaegu lõppenud.
 • Kontrollige, kas roheline märk täidab vaateava ning enam ei liigu.
 • Pen‑süstli võib nüüd eemaldada.

PÄRAST SÜSTIMIST:

8. Kontrollige, kas roheline märk täidab vaateava:

 • See tähendab, et ravim on manustatud. Pöörduge arsti poole, kui rohelist märki ei ole näha.
 • Süstekohal võib olla väikene kogus verd. Võite suruda süstekohale vatitampooni või sideme ning hoida seda 10 sekundit. Ärge hõõruge süstekohta. Kui vaja, võite süstekoha katta väikese plaastriga.

9. Erelzi pen-süstli ära viskamine:

 • Visake kasutatud pen‑süstel teravate esemete konteinerisse (s.o suletav torkekindel konteiner või selle sarnane).
 • Ärge kunagi proovige uuesti kasutada pen‑süstlit.

Kui teil on küsimusi

pidage nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga, kes Erelzit teavad.

Kasutatud kirjandus: Erelzi (etanertsept) ravimi omaduste kokkuvõte https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/erelzi-epar-product-information_et.pdf