Contact Us

Ota yhteyttä

Pohjoismaiden toimisto

Sandoz A/S, c/o Sandoz

Metsänneidonkuja 10

02130 Espoo

Tlf.: 010 6133 415

Vaihde: 010 6133 400

Yritystunnus DK27744532

Sähköposti: info.suomi@sandoz.com

 

Haittatapahtumien ilmoittaminen

Tuotteidemme turvallisuus sekä potilaiden terveys ja hyvinvointi ovat meille kaikista tärkein asia. Jos haluat ilmoittaa Sandozin lääkkeeseen liittyvästä haittavaikutuksesta, ota yhteyttä globaaliin lääketurvallisuustiimiimme.

Tallennamme itsestänne ja kertomastanne haittatapahtumasta antamanne tiedot sähköisesti ja niitä käsitellään luottamuksellisesti noudattaen Suomessa voimassa olevia lakeja, kuten lääkelakia ja henkilötietolakia. Jos olette antaneet yhteystietonne, saatamme olla teihin yhteydessä lisätietojen saamiseksi. Tiedot tallennetaan lääkelain velvoitteiden nojalla ja niitä käytetään ainoastaan lääkkeiden haittavaikutuksia koskevien tietojen analysointiin ja tilastollisiin laskelmiin. Tiedot tallennetaan Novartiksen lääketurvatietokantaan ilman aikarajaa. Tallennettuja tietoja voidaan välittää yllä kuvattuihin tarkoituksiin Fimealle (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus) ja muille lääkevalvontaviranomaisille sekä sopimuskumppaniyrityksille, EU-alueen sisällä ja ulkopuolella. Henkilötietojen välitys tapahtuu normaalisti salatussa muodossa mutta mikäli lain tuomat velvoitteet vastaanottajalle sitä vaativat, saattaa tämä tapahtua myös  ilman salausta. Teillä on oikeus pyytää pääsyä itsestänne tallennettuihin tietoihin ja pyytää korjausta niihin tietoihin, jotka ovat virheellisiä.

kliki siia