Erelzi užpildyto švirkštiklio vartojimo instrukcijos

Prieš švirkšdami vaisto perskaitykite VISAS šias instrukcijas.

Šios instrukcijos skirtos padėti Jums teisingai susišvirkšti vaisto Erelzi naudojant užpildytą švirkštiklį.

Labai svarbu, kad nebandytumėte švirkšti vaisto patys, kol gydytojas, slaugytoja arba vaistininkas neišmokys Jūsų tinkamai to daryti.

Jūsų Erelzi užpildytas švirkštiklis

Erelzi užpildytas švirkštiklis pavaizduotas su nuimtu dangteliu. Nenuimkite dangtelio, kol nebūsite pasiruošę atlikti injekcijos.

Švirkštiklį laikykite išorinėje dėžutėje, šaldytuve (2 °C – 8 °C temperatūroje) ir vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

 • Švirkštiklio negalima užšaldyti.
 • Švirkštiklio negalima purtyti.
 • Nenaudokite švirkštiklio, jeigu jis nukrito ir nusiėmė dangtelis.

Kad injekcija būtų patogesnė, švirkštiklį išimkite iš šaldytuvo ir 15‑30 minučių iki švirkštimo leiskite sušilti iki kambario temperatūros.

Kokių priemonių reikės injekcijai atlikti:

Kartono dėžutėje yra:

Naujas ir nenaudotas Erelzi užpildytas švirkštiklis

Kartono dėžutėje nėra:

 

 • Spiritu suvilgyto tampono
 • Medvilnės ar marlės gniužulėlio
 • Aštriems daiktams skirtos talpyklės

Prieš atliekant injekciją:

1. Svarbūs saugumo patikrinimai prieš atliekant injekciją:

Tirpalas turi būti skaidrus arba šiek tiek opalinis, bespalvis ar šviesiai gelsvas, jame gali būti šiek tiek mažų baltų ar beveik permatomų baltymo dalelių. Tokia išvaizda yra įprasta Erelzi.

Nevartokite vaisto, jeigu tirpalas yra drumstas, pakitusios spalvos ar jame yra didelių gabalėlių, nuosėdų arba spalvotų dalelių.

Nevartokite švirkštiklio, pasibaigus tinkamumo laikui.

Nevartokite vaisto, jeigu buvo pažeistas sandarus įpakavimas.

Kreipkitės į vaistininką, jeigu švirkštiklis neatitinka bent vienos iš šių sąlygų.

 

2a. Pasirinkite injekcijos sritį:

 • Rekomenduojamos injekcijų sritys yra priekiniai šlaunų paviršiai. Taip pat vaisto galite švirkšti į apatinę pilvo dalį, tačiau negalima švirkšti į 5 centimetrų plotą aplink bambą.
 • Kiekvieną kartą švirkšdamiesi vaisto pasirinkite vis kitą odos sritį.
 • Nešvirkškite tose srityse, kurių oda skausminga, pažeista, paraudusi, pleiskanojanti ar sukietėjusi. Venkite tų odos sričių, kur yra randų ar strijų. Jei sergate psoriaze, NEŠVIRKŠKITE tiesiog į iškilusią, sustorėjusią, paraudusią arba pleiskanojančią odos vietą arba pažeidimą („odos pažeidimai sergant psoriaze“).

 

2b. Informacija tik slaugytojams ir sveikatos priežiūros specialistams:

Jeigu vaisto Jums švirkščia slaugytojas ar sveikatos priežiūros specialistas, injekciją taip pat galima atlikti ir išorinėse žastų srityse.

 

3. Injekcijos vietos nuvalymas:

 • Nusiplaukite rankas muilu ir šiltu vandeniu.
 • Sukamaisiais judesiais nuvalykite injekcijos vietą spiritu suvilgytu tamponu. Prieš atliekant injekciją leiskite odai nudžiūti.
 • Prieš atliekant injekciją nelieskite nuvalytos vietos.

Injekcijos atlikimas:

4. Nuimkite dangtelį:

 • Dangtelį nuimkite tik tuomet, kai būsite pasirengę atlikti injekciją naudodamiesi švirkštikliu.
 • Nusukite dangtelį pavaizduotos rodyklės kryptimi.
 • Dangtelį išmeskite. Nebandykite vėl pritvirtinti dangtelio atgal.
 • Nuėmus dangtelį švirkštiklį reikia vartoti per 5 minutes.

 

5. Švirkštiklio laikymas:

 • Švirkštiklį laikykite 90° kampu ties nuvalyta injekcijos vieta.

 

PRIEŠ ATLIKDAMI INJEKCIJĄ PRIVALOTE PERSKAITYTI ŠIĄ INFORMACIJĄ.

Injekcijos atlikimo metu Jūs išgirsite 2 garsius spragtelėjimus.

Pirmasis spragtelėjimas rodo, kad injekcija pradėta. Praėjus keletui sekundžių išgirsite antrąjį spragtelėjimą, kuris rodys, kad injekcija beveik baigta.

Būtinai toliau tvirtai spauskite švirkštiklį prie odos, kol pamatysite, kad žalias indikatorius užpildys apžiūros langelį ir nustos judėjęs.

 

6. Injekcijos pradžia:

 • Tvirtai prispauskite švirkštiklį prie odos ir pradėkite injekciją.
 • Pirmasis spragtelėjimas rodo, kad injekcija pradėta.
 • Toliau tvirtai spauskite švirkštiklį prie odos.
 • Žalias indikatorius rodys injekcijos eigą.

7. Injekcijos pabaiga:

 • Klausykite, kol išgirsite antrąjį spragtelėjimą. Jis parodys, kad injekcija beveik baigta.
 • Patikrinkite, ar žalias indikatorius užpildė apžiūros langelį ir nustojo judėjęs.
 • Dabar švirkštiklį galima atitraukti.

 

Po injekcijos:

8. Patikrinkite, ar žalias indikatorius užpildė apžiūros langelį:

 • Tai reiškia, kad vaistas buvo sušvirkštas. Jeigu nematote žalio indikatoriaus, kreipkitės į gydytoją.
 • Injekcijos vietoje gali likti šiek tiek kraujo. Injekcijos vietą galite prispausti medvilnės ar marlės gniužulėliu ir palaikyti 10 sekundžių. Injekcijos vietos netrinkite. Prireikus injekcijos vietą galite pridengti nedideliu pleistru.

 

9. Išmeskite Erelzi užpildytą švirkštiklį:

 • Panaudotą švirkštiklį išmeskite į aštriems daiktams laikyti skirtą talpyklę (t.y., nepraduriamą uždarą ar panašią talpyklę).
 • Niekada nebandykite švirkštiklio naudoti pakartotinai.

 

Jei turite klausimų

Jei turite klausimų, kreipkitės į gydytoją, slaugytoją arba vaistininką, kuris susipažinęs su Erelzi.