ERELZI® UŽPILDYTO ŠVIRKŠTO NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Prieš suleisdami vaistus, perskaitykite VISĄ šią instrukciją

Svarbu nebandyti suleisti vaistų tol, kol Jūsų gydytojas, slaugytojas ar vaistininkas neapmokė jus to daryti. Dėžutėje yra ErelziÒ užpildytų švirkštų, kiekvienas jų yra atskiroje plastiko lizdinėje plokštelėje.

NENAUDOKITE

Šios konfigūracijos adatos apsauga yra AKTYVINTA – užpildyto švirkšto NENAUDOKITE 

PARENGTAS NAUDOTI

Šios konfigūracijos adatos apsauga NĖRA AKTYVINTA ir užpildytas švirkštas paruoštas naudoti

JŪSŲ UŽPILDYTAS ŠVIRKŠTAS ERELZI® SU ADATOS APSAUGA IR PAPILDOMA DETALE – LAIKIKLIAIS PIRŠTAMS

Suleidus vaisto, bus aktyvuota adatos apsauga, kuri uždengs adatą. Šis švirkštas sukurtas taip, kad sveikatos priežiūros specialistams, pacientams, kurie patys leidžiasi gydytojo paskirtų vaistų, ir šiems pacientams padedantiems asmenims padėtų apsisaugoti nuo atsitiktinio įsidūrimo adata.

 

 Injekcijai atlikti Jums papildomai reikės:

 • Spiritu suvilgyto tampono
 • Medvilnės ar marlės gniužulėlio
 • Aštriems daiktams skirtos talpyklės

SVARBI SAUGUMO INFORMACIJA

Įspėjimas: laikykite švirkštą vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamojevietoje.

 1. Neatidarykite sandarios išorinės dėžutės, kol nebūsite pasiruošę vartoti šio vaisto.
 2. Nevartokite šio vaisto, jeigu išorinės dėžutės sandarumas arba lizdinės plokštelės sandarumas yra pažeisti, kadangi tokiu atveju švirkšto vartojimas gali būti nesaugus.
 3. Švirkšto negalima purtyti.
 4. Niekada nepalikite švirkšto ten, kur jį gali pasiekti kiti asmenys.
 5. Užpildytas švirkštas turi adatos apsaugą, kuri bus aktyvinta, kad uždengtų adatą, kai bus baigta injekcija. Visiems, kas naudoja užpildytą švirkštą, adatos apsauga padės apsisaugoti nuo atsitiktinio įsidūrimo adata. Būkite atsargūs ir iki vartojimo nelieskite adatos apsaugos sparnelių. Juos palietus, adatos apsauga gali būti aktyvuojama per anksti.
 6. Adatos dangtelį galima nuimti tik prieš pat injekcijos atlikimą.
 7. Švirkšto negalima naudoti kartotinai. Panaudotą švirkštą išmeskite iškart po injekcijos atlikimo į aštriems daiktams skirtą talpyklę.
 8. Nenaudokite švirkšto, jeigu jis nukrito ant kieto paviršiaus arba nukrito ir nusiėmė adatos dangtelis.

UŽPILDYTO ŠVIRKŠTO ERELZI® LAIKYMO SĄLYGOS

 

 1.  Šį vaistą laikykite  sandariai uždarytoje išorinėje pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos. Laikykite šaldytuve (2o C – 8o C temperatūroje).NEGALIMA UŽŠALDYTI.
 2. Neužmirškite prieš injekciją išimti dėžutę su lizdinę plokštele iš šaldytuvo ir leisti jai sušilti iki kambario temperatūros (palaikyti 15-30 minučių).
 3. Ant išorinės dėžutės po „Tinka iki“ ir švirkšto etiketės po „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, švirkšto naudoti negalima. Jeigu tinkamumo laikas pasibaigęs, gražinkite visą vaisto pakuotę į vaistinę.

INJEKCIJŲ SRITYS

Injekcijos sritis yra organizmo vieta, kurioje ketinate atlikti injekciją naudodami užpildytą švirkštą.

 • Rekomenduojamos injekcijų sritys yra priekiniai šlaunų paviršiai. Taip pat vaisto galite suleisti į apatinę pilvo dalį, tačiau negalima suleisti į 5 centimetrų plotą aplink bambą.
 • Kiekvieną kartą leisdamiesi vaisto pasirinkite vis kitą odos sritį.
 • Neleiskite tose srityse, kurių oda skausminga, pažeista, paraudusi, pleiskanojanti ar sukietėjusi. Venkite tų odos sričių, kur yra randų ar strijų.

Jeigu sergate psoriaze, NELEISKITE tiesiog į iškilusią, sustorėjusią, paraudusią arba pleiskanojančią odos vietą arba pažeidimą („odos pažeidimai sergant psoriaze“).

Jeigu vaisto Jums leidžia slaugytojas, injekciją taip pat galima atlikti ir išorinėse žastų srityse.

 

ERELZI® UŽPILDYTO ŠVIRKŠTO PARUOŠIMAS NAUDOTI

 1. Iš šaldytuvo išimkite dėžutę su lizdine plokštele ir palaikykite ją neatidarytą maždaug 15 - 30 minučių, kad vaistas sušiltų iki kambario temperatūros.
 2. Kai būsite pasiruošę vartoti švirkštą, atplėškite lizdinę plokštelę ir kruopščiai nusiplaukite rankas muilu ir vandeniu.
 3. Nuvalykite injekcijos vietą spiritu suvilgytu tamponu.
 4. Išimkite švirkštą iš lizdinės plokštelės.
 5. Apžiūrėkite švirkštą. Tirpalas turi būti skaidrus arba šiek tiek opalinis, bespalvis ar šviesiai gelsvas ir jame gali būti šiek mažų baltų ar beveik permatomų baltymo dalelių. Tokia išvaizda yra įprasta Erelzi. Nevartokite vaisto, jeigu tirpalas yra drumstas, pakitusios spalvos ar jame yra didelių gabalėlių, nuosėdų arba spalvotų dalelių. Nevartokite vaisto, jeigu švirkštas sugedęs arba aktyvinta adatos apsauga. Visais šiais atvejais grąžinkite visą vaisto pakuotę į vaistinę.

KAIP NAUDOTI UŽPILDYTĄ ŠVIRKŠTĄ ERELZI®

Atsargiai nuimkite švirkšto adatos dangtelį. Adatos dangtelį išmeskite. Ant adatos smaigalio galite pastebėti tirpalo lašelį. Tai yra normalu.

Švelniai suimkite odą injekcijos vietoje ir įdurkite adatą, kaip pavaizduota paveikslėlyje. Stumkite adatą iki galo, kad užtikrintumėte, jog bus galima suleisti visą vaistą.

Laikykite švirkštą už laikiklių pirštams, kaip pavaizduota paveikslėlyje. Lėtai spauskite stūmoklį iki pat galo, kad stūmoklio viršūnė atsidurtų tiksliai tarp adatos apsaugos sparnelių.

Nejudindami švirkšto laikykite stūmoklį nuspaustą iki galo 5 sekundes.

 

Laikykite stūmoklį nuspaustą iki galo ir atsargiai tiesia kryptimi ištraukite adatą iš injekcijos vietos.

Lėtai paleiskite stūmoklį ir leiskite adatos apsaugai automatiškai uždengti panaudotą adatą.

Injekcijos vietoje gali likti šiek tiek kraujo. Injekcijos vietą galite prispausti medvilnės ar marlės gniužulėliu ir palaikyti 10 sekundžių. Injekcijos vietos netrinkite. Prireikus injekcijos vietą galite pridengti nedideliu pleistru.

 

KAIP SAUGIAI IŠMESTI ŠVIRKŠTĄ

Panaudotą švirkštą išmeskite į aštriems daiktams laikyti skirtą talpyklę (uždarą ir nepraduriamą talpyklę). Siekiant apsaugoti Jūsų ir kitų asmenų saugumą bei sveikatą, panaudotų adatų ir švirkštų niekada negalima naudoti pakartotinai.

JEI TURITE KLAUSIMŲ

Jei turite klausimų, kreipkitės į gydytoją, slaugytoją arba vaistininką, kuris susipažinęs su Erelzi.