Privatumo politika

 

Galioja nuo 2020 m. sausio 3 d.

Ši Politika yra pareiškimas apie tai, kaip mes renkame, saugojame ir naudojame informaciją apie fizinius asmenis. Ši Politika taikoma tik informacijai, surinktai iš tų interneto šaltinių, kuriuose pateikiama nuoroda į šią Politiką. Informacijai, surinktai iš kitų šaltinių, ši Politika netaikoma. Tas faktas, kad JŪS naudojatės šia svetaine, reiškia jūsų sutikimą, kad informacija būtų renkama ir naudojama taip, kaip nustatyta šioje Privatumo apsaugos politikoje. Taip pat jūs pripažįstate, kad „Sandoz International GmbH“ gali savo nuožiūra ir apie tai neįspėjusi periodiškai pakeisti, modifikuoti, papildyti ar pašalinti arba kaip nors kitaip atnaujinti šią Privatumo apsaugos politiką. Siekdami užtikrinti, kad jūs būtumėte visiškai informuoti apie informacijos, kurią mes renkame, rūšis, bei apie tai, kaip mes ją naudojame, ir kokiomis aplinkybėmis ji gali būti atskleista, mes numatome visus tokius pakeitimus skelbti šiame puslapyje.

Rasti mūsų Privatumo apsaugos politiką visai nesunku, nes ji pateikiama mūsų svetainės pradžios tinklalapyje ir yra susieta su bet kokia svetainės dalimi, kurioje prašoma pateikti asmens duomenis. Jei taikoma, tokiuose asmens duomenų rinkimo taškuose gali būti pateikiami papildomi paaiškinimai apie duomenų naudojimo tikslus. Šioje Politikoje kartu su bet kokiais papildomais jos paaiškinimais yra išdėstyta, kaip mes tvarkysime bet kokius jūsų duomenis, kuriuos jūs laisva valia mums pateikėte naudodamiesi mūsų svetainėmis.

1. Įsipareigojimas saugoti privatumą

Šioje Politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ reiškia informaciją, kurią galima panaudoti jūsų tapatybei nustatyti, pavyzdžiui, jūsų vardas ir pavardė, gimimo data, el. pašto adresas, pašto adresas, telefono numeris arba IP adresas. Apskritai, nesant jūsų sutikimo, „Sandoz International GmbH“ netvarkys jūsų asmens duomenų. Tačiau mes pasiliekame teisę išimtinais atvejais papildomai tvarkyti duomenis tokiu mastu, kokiu juos tvarkyti leidžia ar reikalauja įstatymai, arba siekdami padėti atlikti kokius nors teisinius ar ikiteisminius tyrimus.
Išsamesnis paaiškinimas, kaip ir kada mes renkame jūsų asmens duomenis, pateikiamas kitose šios Politikos dalyse.

2. Numatytasis asmens duomenų naudojimas

Dauguma mūsų paslaugų nereikalauja jokios formos registracijos, todėl mūsų svetainėje jūs galite lankytis nenurodydami, kas esate. Tačiau kai kurių paslaugų atveju gali būti reikalinga jūsų registracija. Kai registruositės mūsų svetainėje, jums tikriausiai reikės užpildyti tam tikrus laukelius (vieni iš jų privalomi, o kiti – pildomi pasirinktinai) bei pasirinkti naudotojo vardą ir slaptažodį. Jei jūs nuspręstumėte nepateikti kokių nors reikalaujamų asmens duomenų, galimas dalykas, kad tokiais atvejais jūs negalėsite prisijungti prie tam tikrų mūsų svetainės dalių ir gauti mūsų atsakymą į savo paklausimą.

Asmens duomenis mes tvarkome tokiais tikslais, kokius jums nurodėme prašydami pateikti informaciją. Pavyzdžiui, asmens duomenis galime rinkti ir naudoti siekdami suteikti jums produktus ar paslaugas, pateikti jums sąskaitą už jūsų prašomus produktus ir paslaugas, reklamuoti produktus ir paslaugas, kurie, mūsų manymu, gali jus dominti, arba susisiekti su jumis kitais tikslais.

Jūsų duomenis mes saugojame laikydamiesi visų ataskaitų ar dokumentų saugojimui galiojančių teisinių ar etikos reikalavimų.

3. Nuostata dėl informacijos neatskleidimo

Išskyrus šioje Privatumo apsaugos politikoje numatytus atvejus, jūsų asmens duomenų mes neparduosime, jais nesidalinsime ir kitaip jų neplatinsime trečiosioms šalims. Informaciją, pagal kurią galima nustatyti jūsų tapatybę, mes galime atskleisti kitose pasaulio valstybėse esantiems kitiems „Sandoz“ ar „Novartis“ filialams, kurie sutinka su ja elgtis pagal šią Privatumo apsaugos politiką, tačiau tik vadovaudamiesi šios Privatumo apsaugos politikos sąlygomis. Gali būti, kad asmens duomenys tolesniam tvarkymui tais tikslais, kuriais duomenys buvo iš pradžių renkami, pavyzdžiui, pristatymo paslaugoms teikti, vertinimo ar techninės pagalbos tikslu, retkarčiais bus perduodami trečiosioms šalims, kurios veikia „Sandoz International GmbH“ labui ar jos vardu arba ryšium su „Novartis Group“ vykdoma veikla. Tokios trečiosios šalys yra sudariusios sutartį su „Sandoz International GmbH“ dėl to, kad jūsų asmens duomenis naudos tik sutartu tikslu, kad jūsų asmeninės informacijos neparduos ir jos neatskleis trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai. Jei asmens duomenys trečiajai šaliai būtų atskleidžiami, mes dėsime visas pastangas užtikrinti, kad jie būtų tvarkomi tais tikslais ir laikantis tų apribojimų, kuriais minėti duomenys buvo renkami iš pradžių.

Yra du papildomi atvejai, kada surinkti jūsų asmens duomenys gali būti perduodami trečiajai šaliai. Pirmasis – tai šios svetainės ir su ja susiję klientų duomenų pardavimo, perdavimo kitiems ar perleidimo atvejis. Tokiu atveju mes reikalautume, kad pirkėjas ar perėmėjas asmens duomenis tvarkytų pagal šią Privatumo apsaugos politiką. Antrasis atvejis, kuriam esant, asmens duomenys gali būti atskleisti trečiajai šaliai – jei juos atskleisti būtų reikalaujama pagal galiojančius įstatymus, teismo nurodymu arba vyriausybės nutarimu, arba jei toks atskleidimas būtų būtinas padedant atlikti teisinį ar ikiteisminį tyrimą.

4. Teisė susipažinti su asmens duomenimis

Jūs turite teisę užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys visuomet būtų naujausi. Kai kuriose šalyse jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištaisytume arba ištrintume jūsų asmens duomenis. Be to, jūs visuomet galite mums nurodyti, kad nepageidaujate, jog mes su jumis susisiektume. Jei pageidaujate susisiekti dėl jūsų asmens duomenų naudojimo, kreipkitės el. paštu at sandoz_global.communications@sandoz.com. Jei į mus kreipsitės, nurodykite svetainės, kurioje pateikėte informaciją, pavadinimą bei konkrečią informaciją, kurią mus prašote ištaisyti, atnaujinti arba ištrinti. Jūsų prašymai bus nagrinėjami nedelsiant ir tinkamai. Prašymai ištrinti asmens duomenis bus vykdomi atsižvelgus į visas galiojančias mums įvestas teisines ir etines ataskaitų arba dokumentų pateikimo ar saugojimo prievoles.

5. Saugumas ir konfidencialumas

Siekdami užtikrinti asmens duomenų, kuriuos renkame internete, saugumą ir konfidencialumą, mes naudojame apsaugotus tinklus, be kita ko, sektoriuje standartinę užkardą ir apsaugojimą slaptažodžiu. Tvarkydami jūsų asmens duomenis, mes taikome deramai parengtas priemones apsaugoti tokią informaciją nuo praradimo, netinkamo naudojimo, neleistinos prieigos, atskleidimo, pakeitimo ar sunaikinimo. Nors mes negalime garantuoti, kad nepasitaikys jokio duomenų praradimo, netinkamo naudojimo, neleistinos prieigos, atskleidimo, pakeitimo arba sunaikinimo atvejo, mes stengiamės užkirsti kelią tokiems netinkamiems įvykiams.

6. Duomenų perdavimas į užsienio valstybes

Mes esame „Novartis Group“, kurios duomenų bazės yra įvairiose jurisdikcijose, dalis. Jūsų duomenis mes galime perduoti vienai iš „Novartis Group“ duomenų bazių, esančių už jūsų gyvenamosios vietos valstybės ribų. Net jei valstybė, į kurią bus perduodami duomenys, nereikalauja, kad mes tinkamai apsaugotume jūsų duomenis, mes vis tik siekiame užtikrinti, kad visais atvejais perduodant duomenis į tokioje valstybėje esančias „Novartis“ duomenų bazes, jie būtų tinkami apsaugoti.

7. Anoniminiai duomenys ir slapukai

Mes galime rinkti ir tvarkyti anoniminę informaciją apie jūsų apsilankymus šioje svetainėje, pavyzdžiui, apie puslapius, kuriuose jūs lankėtės, ir jūsų atliktas paieškas. Tokią anoniminę informaciją mes naudojame siekdami patobulinti svetainės turinį ir vidiniais bei rinkos tyrimų tikslais, tuo siekdami sukaupti apibendrintus statistinius duomenis apie mūsų svetainę naudojančius asmenis. Tokiais atvejais mes galime įdiegti slapukus, kurie renka pirmo lygmens naudotojo domeno vardą (pvz., „bigmail.com“ iš el. pašto adreso john@bigmail.com) ir duomenis apie prieigos datą bei laiką. Mūsų naudojami slapukai negali būti panaudoti atskiro asmens tapatybei nustatyti. Slapukas – tai nedidelis informacijos failas, kuris nusiunčiamas į jūsų naršyklę ir saugojamas jūsų kompiuterio standžiajame diske. Slapukai nėra žalingi jūsų kompiuteriui. Savo naršyklę jūs galite nustatyti taip, kad ji praneštų, kai gaunate slapuką, ir leistų jums patiems nuspręsti, ar sutinkate, kad būtų naudojami slapukai. Gali būti, kad mes naudosimės trečiųjų šalių paslaugomis, kurios mums padės rinkti ir tvarkyti šioje dalyje aprašytą informaciją. Visoms tokioms trečiosioms šalims galios 3 dalyje aprašytos prievolės.

Retkarčiais kartu su slapukais šioje svetainėje mes galime įdiegti internetines žymes (jos dar vadinamos veiksmų žymėmis, vieno pikselio GIF, skaidriais GIF, nematomais GIF ir 1-by-1 GIF) ir taip pat jas panaudoti per trečiąją šalį reklamos partnerį. Žymės įdiegiamos ir į interneto reklamas, ir į įvairius mūsų svetainės puslapius. Šią technologiją naudojame siekdami įvertinti mūsų naudotojų atsaką į mūsų svetaines ir mūsų reklamos kampanijų efektyvumą (įskaitant tai, kiek kartų atveriamas puslapis, ir kokios informacijos ieškoma). Gali būti, kad dėl tokių internetinių žymių ir slapukų trečioji šalis reklamos partneris turės galimybę rinkti apibendrintus anoniminius duomenis apie kitų svetainių lankytojus. Mes jus patikiname, kad NERENKAME ir kad naudodamiesi tokiomis žymėmis ar slapukais neieškome jokios informacijos, pagal kurią būtų galima nustatyti mūsų lankytojų tapatybę, pavyzdžiui, nustatyti vardus ir pavardes, adresus, el. pašto adresus ar telefono numerius. Jei norėtumėte daugiau sužinoti apie su reklama internete arba su trečiosios šalies anoniminės informacijos, kurios galima atsisakyti, rinkimu susijusias internetines žymes arba slapukus, apsilankykite Reklamavimo tinkle iniciatyvos (NAI) svetainėje.

8. Asmens duomenys ir vaikai

Dauguma šios svetainės paslaugų yra skirtos 18 metų ir vyresniems asmenims. Bet koks asmuo, kuris prašo informacijos apie vaikams naudoti skirtus vaistus, turi būti 18 metų arba vyresnis. Mes sąmoningai nerinksime, nenaudosime ir neatskleisime iš jaunesnio nei 18 metų asmens gautos informacijos, prieš tai negavę išankstinio asmens, turinčio tėvų pareigas (pvz., tėvų arba globėjų), sutikimo, kurį jis davė mums tiesiogiai susisiekus ne internetu. Tėvams mes pateiksime i) pranešimą apie konkrečias duomenų, kurie renkami apie nepilnametį, rūšis ir b) galimybę nesutikti, kad tokia informacija būtų toliau renkama, naudojama ar saugojama. Mes tvirtai laikomės įstatymų, skirtų apsaugoti vaikus.

9. Nuorodos į kitas svetaines

Ši Privatumo apsaugos politika taikoma tik šiai svetainei. Trečiųjų šalių svetainėms ji netaikoma. Mes galime pateikti nuorodas į kitas svetaines, kurios, mūsų manymu, galėtų dominti mūsų lankytojus, ir siekiame užtikrinti, kad tai būtų aukščiausios kokybės svetainės. Tačiau dėl saityno pobūdžio mes negalime garantuoti kiekvienos svetainės, į kurią pateikiame nuorodą, privatumo apsaugos standartų ir negalime būti atsakingi už kitų svetainių (išskyrus šią) turinį. Ši Privatumo apsaugos politika nėra skirta taikyti kokiai nors kitai, t. y. ne „Novartis“ svetainei, į kurią buvo pateikta nuoroda.

10. Susisiekite su mumis

Jei turite kokių nors klausimų ar nusiskundimų dėl šios Privatumo apsaugos politikos laikymosi, arba jei norėtumėte pateikti rekomendacijų ar pastabų dėl mūsų Privatumo apsaugos politikos kokybės tobulinimo, rašykite el. paštu sandoz_global.communications@sandoz.com.

Bendrasis pranešimas verslo partneriams dėl privatumo apsaugos
Bendrasis pranešimas pacientams dėl privatumo apsaugos
Bendrasis pranešimas tiekėjams dėl privatumo apsaugos

11. Papildoma informacija Jungtinių Amerikos Valstijų gyventojams apie atskirų valstijų savitumus 

Kai kuriose valstijose (ne vien tik Kalifornijos, Nevados ir Teksaso valstijose) yra nustatytos toms valstijoms savitos teisės jų gyventojams. Norėdami sužinoti daugiau apie tas valstijoms savitas teises, spauskite čia