Instructies voor het gebruik van de Erelzi®▼ voorgevulde spuit

Lees vóór het injecteren deze instructies VOLLEDIG door.

Het is belangrijk dat u niet probeert uzelf een injectie toe te dienen voordat u hiermee met uw arts, verpleegkundige of apotheker heeft geoefend. De doos bevat Erelzi voorgevulde spuit(en) afzonderlijk verzegeld in een plastic blisterverpakking.

NIET GEBRUIKEN

In deze vorm is de naaldbeschermer GEACTIVEERD – u mag de voorgevulde spuit NIET GEBRUIKEN

KLAAR VOOR GEBRUIK

In deze vorm is de naaldbeschermer NIET GEACTIVEERD en is de voorgevulde spuit klaar voor gebruik

Uw Erelzi voorgevulde spuit met naaldbeschermer en te plaatsen vingerrand

Na het injecteren van het geneesmiddel wordt de naaldbeschermer geactiveerd zodat de naald wordt afgeschermd. Dit is bedoeld ter bescherming van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, patiënten die zichzelf injecties geven met door een arts voorgeschreven geneesmiddelen en van personen die patiënten helpen die zichzelf injecties geven, om verwondingen door prikaccidenten te voorkomen.

Wat u ook nog nodig heeft voor uw injectie: 

 

 • Alcoholdoekje
 • Wattenbolletje of gaasje
 • Naaldencontainer

 

Belangrijke veiligheidsinformatie

Let op: houd de spuit buiten het zicht en bereik van kinderen.

 1. Open de buitenverpakking pas als u klaar bent om dit geneesmiddel te gaan gebruiken.
 2. Gebruik dit geneesmiddel niet als de verzegeling van de blisterverpakking is verbroken, aangezien het dan mogelijk niet veilig is om de spuit te gebruiken.
 3. De spuit niet schudden.
 4. Laat de spuit nooit ergens liggen waar anderen eraan kunnen zitten.
 5. De voorgevulde spuit heeft een naaldbeschermer, die nadat de injectie is gegeven, geactiveerd wordt en dan de naald bedekt. De naaldbeschermer helpt om te voorkomen dat personen die de voorgevulde spuit hanteren, letsel oplopen door zich onbedoeld te prikken.
  Let op dat u de zijvleugels van de naaldbeschermer niet vóór gebruik aanraakt. Als deze worden aangeraakt, kan de naaldbeschermer te vroeg worden geactiveerd.
 6. Verwijder de naalddop pas vlak voordat u de injectie toedient.
 7. De spuit kan niet opnieuw worden gebruikt. Voer de gebruikte spuit na gebruik onmiddellijk af in een naaldencontainer.
 8. Gebruik de spuit niet indien deze op een hard oppervlak is gevallen of is gevallen na het verwijderen van de naalddop.

Bewaren van de Erelzi voorgevulde spuit

 1. Bewaar dit geneesmiddel verzegeld in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht. Bewaren in de koelkast tussen 2 °C en 8 °C. NIET IN DE VRIEZER BEWAREN.
 2. Denk eraan de blisterverpakking vóór het gereedmaken voor injectie uit de koelkast te halen en op kamertemperatuur te laten komen (15–30 minuten).
 3. Gebruik de spuit niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de buitenverpakking of op het etiket van de spuit na ‘EXP’. Als de uiterste houdbaarheidsdatum is verstreken, de gehele verpakking inleveren bij de apotheek.

 

De injectieplaats

De injectieplaats is de plaats op het lichaam waar u de voorgevulde spuit gaat gebruiken.

 • De aanbevolen plaats is de voorzijde van uw bovenbenen. U kunt ook de onderbuik gebruiken maar niet het gebied van 5 centimeter rond de navel.
 • Kies voor elke injectie die u aan uzelf toedient een andere plaats.
 • Injecteer niet in gebieden waar de huid gevoelig, gekneusd, rood, schilferig of hard is. Vermijd gebieden met littekens of striae.
  Als u psoriasis heeft, mag u NIET rechtstreeks in verhoogde, dikke, rode of schilferige stukjes huid of wondjes (“psoriasis huidlaesies”) injecteren.

Als een verzorger u de injectie geeft, kan ook de buitenkant van de bovenarmen worden gebruikt.

De Erelzi voorgevulde spuit klaarmaken voor gebruik

 1. Neem de blisterverpakking uit de koelkast en laat deze ongeopend gedurende ongeveer 15‑30 minuten liggen om op kamertemperatuur te komen.
 2. Zodra u klaar bent om de spuit te gaan gebruiken, opent u de blisterverpakking en wast u uw handen zorgvuldig met water en zeep.
 3. Reinig de injectieplaats met een alcoholdoekje.
 4. Neem de spuit uit de blisterverpakking.
 5. Controleer de spuit. De vloeistof moet helder of licht opaalachtig, kleurloos tot enigszins gelig zijn, en kan kleine witte of bijna doorzichtige eiwitdeeltjes bevatten. Zo ziet Erelzi er normaal uit. Niet gebruiken als de vloeistof troebel of verkleurd is, of als er grote klonten, vlokken of gekleurde deeltjes in zitten. Niet gebruiken als de spuit kapot is of als de naaldbeschermer geactiveerd is. In al deze gevallen de gehele productverpakking inleveren bij de apotheek.

Gebruik van de Erelzi voorgevulde spuit

Verwijder voorzichtig de naalddop van de spuit. Gooi de naalddop weg. Er kan op de punt van de naald een druppeltje vloeistof zichtbaar zijn. Dit is normaal.

Knijp de huid op de injectieplaats voorzichtig samen en breng de naald in zoals afgebeeld. Duw de naald helemaal in om ervoor te zorgen dat het geneesmiddel volledig kan worden toegediend.

Houd de vingerrand van de spuit vast zoals afgebeeld. Duw de zuiger langzaam zo ver mogelijk omlaag, zodat de zuigerkop zich volledig tussen de zijvleugels van de naaldbeschermer bevindt.

Houd de zuiger volledig ingedrukt terwijl u de spuit 5 seconden op zijn plaats houdt.

 

Houd de zuiger volledig ingedrukt terwijl u de naald voorzichtig recht uit de injectieplaats trekt.

Laat de zuiger langzaam los en laat de naaldbeschermer automatisch de blootliggende naald bedekken.

Op de injectieplaats kan een klein beetje bloed zichtbaar zijn. U kunt gedurende 10 seconden met een wattenbolletje of een gaasje druk uitoefenen op de injectieplaats. Niet over de injectieplaats wrijven. Indien nodig kunt u de injectieplaats afdekken met een kleine pleister.

 

Instructies voor verwijderen

Voer de gebruikte spuit na gebruik af in een naaldencontainer (afsluitbare, prikbestendige container). Voor de veiligheid en gezondheid van u en anderen mogen naalden en gebruikte spuiten nooit opnieuw worden gebruikt.

Als u nog vragen heeft,

Raadpleeg dan uw arts, verpleegkundige of apotheker die met Erelzi bekend is.

▼Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld.