INSTRUKCJA STOSOWANIA AMPUŁKOSTRZYKAWKI Z LEKIEM ERELZI®

Przed wykonaniem wstrzyknięcia należy zapoznać się z CAŁĄ instrukcją.

Ważne jest, by nie próbować wstrzykiwać leku samodzielnie, zanim pacjent nie zostanie przeszkolony przez lekarza, pielęgniarkę lub farmaceutę. Opakowanie zawiera ampułkostrzykawkę (ampułkostrzykawki) z lekiem Erelzi® pakowaną (pakowane) pojedynczo w plastikowe blistry.

NIE UŻYWAĆ

 

W tej konfiguracji zabezpieczenie igły jest AKTYWOWANE – NIE UŻYWAĆ ampułkostrzykawki.

AMPUŁKOSTRZYKAWKA GOTOWA DO UŻYCIA

W tej konfiguracji zabezpieczenie igły NIE jest AKTYWOWANE – ampułkostrzykawka jest gotowa do użycia.

AMPUŁKOSTRZYKAWKA Z LEKIEM ERELZI® WYPOSAŻONA W ZABEZPIECZENIE IGŁY I UCHWYT NA PALCE

Po wykonaniu wstrzyknięcia uruchamia się zabezpieczenie igły, które ją osłania. Ma to pomóc w ochronie fachowego personelu medycznego, pacjentów samodzielnie wstrzykujących leki przepisane przez lekarza oraz osób pomagających pacjentom w samodzielnym wstrzykiwaniu leków przed przypadkowym ukłuciem się igłą.

Dodatkowe materiały potrzebne do wykonania wstrzyknięcia:

 • Wacik nasączony alkoholem
 • Wacik lub gazik      
 • Pojemnik na ostre odpady

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Uwaga: Strzykawkę należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

 1. Nie otwierać opakowania zewnętrznego, zanim pacjent nie będzie gotowy do przyjęcia leku.
 2. Nie stosować leku, jeśli zamknięcie blistra jest naruszone, ponieważ użycie takiego leku może nie być bezpieczne.
 3. Nie wstrząsać strzykawką.
 4. Nigdy nie zostawiać strzykawki bez dozoru w miejscach, w których inne osoby mogłyby mieć do niej dostęp.
 5. Ampułkostrzykawka jest wyposażona w zabezpieczenie igły, które aktywuje się i osłania igłę po zakończeniu wstrzyknięcia. Zabezpieczenie igły zapobiega przypadkowemu ukłuciu się igłą przez osoby, które używają ampułkostrzykawek. Należy uważać, by przed użyciem ampułkostrzykawki nie dotykać skrzydełek zabezpieczenia igły. Dotknięcie ich może spowodować zbyt wczesne uruchomienie mechanizmu zabezpieczenia igły.
 6. Nie zdejmować nakładki na igłę do chwili wykonywania wstrzyknięcia.
 7. Strzykawka nie może być ponownie użyta. Natychmiast po użyciu należy wyrzucić zużytą strzykawkę do pojemnika na ostre odpady.

PRZECHOWYWANIE AMPUŁKOSTRZYKAWKI Z LEKIEM ERELZI®

 1. Lek należy przechowywać w zamkniętym opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Przechowywać w lodówce w temperaturze od 2°C do 8°C. NIE ZAMRAŻAĆ.
 2. Przed przystąpieniem do przygotowania leku do wstrzyknięcia należy pamiętać o wyjęciu blistra z lodówki i o odstawieniu go, aż osiągnie temperaturę pokojową (15-30 minut).
 3. Nie należy stosować strzykawki po upływie terminu ważności leku zamieszczonego na opakowaniu zewnętrznym lub etykiecie strzykawki przy oznaczeniu „EXP”. Jeśli termin ważności leku upłynął, należy zwrócić całe opakowanie z lekiem do apteki.

MIEJSCE WSTRZYKNIĘCIA LEKU

Miejsce wstrzyknięcia leku jest tym miejscem ciała, w które zostanie podany lek z ampułkostrzykawki.

 • Zalecane miejsce wstrzyknięcia leku to przednia część ud. Lek można również podać w dolną część brzucha, ale nie w miejsca znajdujące się w promieniu 5 centymetrów od pępka.
 • Za każdym razem do podania leku należy wybierać inne miejsce ciała.
 • Leku nie należy wstrzykiwać w miejsca, w których skóra jest tkliwa, zasiniona, zaczerwieniona, łuszcząca się lub stwardniała. Należy unikać miejsc z bliznami lub rozstępami. Jeśli pacjent ma łuszczycę, NIE należy wstrzykiwać leku bezpośrednio w miejsca uniesione ponad powierzchnię skóry, zgrubiałe, zaczerwienione bądź pokryte łuskami lub zmianami (ogniska grudek łuszczycowych).

Jeśli wstrzyknięcie wykonuje osoba inna niż pacjent, lek można również podać w zewnętrzną powierzchnię górnej części ramion.

PRZYGOTOWANIE AMPUŁKOSTRZYKAWKI Z LEKIEM ERELZI®

 1. Wyjąć blister z lodówki i odstawić go bez otwierania na około 15-30 minut, aż osiągnie temperaturę pokojową.
 2. Bezpośrednio przed użyciem strzykawki należy otworzyć blister i dokładnie umyć ręce wodą z mydłem.
 3. Oczyścić miejsce wstrzyknięcia za pomocą wacika nasączonego alkoholem.
 4. Wyjąć strzykawkę z blistra.
 5. Obejrzeć uważnie strzykawkę. Płyn powinien być przezroczysty lub lekko opalizujący, bezbarwny do lekko żółtego i może zawierać małe, białe lub prawie przezroczyste cząsteczki białek. Taki wygląd leku Erelzi jest prawidłowy. Nie używać, jeśli płyn jest mętny, ma inny kolor lub zawiera duże grudki, płatki lub zabarwione cząsteczki. Nie używać, jeśli strzykawka jest uszkodzona lub zabezpieczenie igły jest aktywowane. We wszystkich tych przypadkach należy zwrócić całe opakowanie z lekiem do apteki.

JAK STOSOWAĆ AMPUŁKOSTRZYKAWKĘ Z LEKIEM ERELZI®

Ostrożnie zdjąć nakładkę na igłę ze strzykawki. Nakładkę igły wyrzucić. Na czubku igły może pojawić się kropla płynu. Jest to zjawisko prawidłowe.

Skórę w miejscu wstrzyknięcia delikatnie chwycić między palce i wprowadzić w nią igłę, jak pokazano na rysunku. Wprowadzić pod skórę całą igłę, co zapewni pełne podanie leku.

Uchwyt na palce strzykawki trzymać tak, jak pokazano na rysunku. Powoli nacisnąć tłok aż do samego dołu tak, by na końcu uchwyt tłoka znalazł się między skrzydełkami zabezpieczenia igły.

Dociskać tłok do samego dołu, utrzymując strzykawkę w tym położeniu przez 5 sekund.

Trzymając tłok opuszczony do samego dołu, ostrożnie wysuwać igłę po linii prostej z miejsca wstrzyknięcia leku.

Powoli zwolnić tłok i odczekać, aż zabezpieczenie igły automatycznie przykryje odsłoniętą igłę.

W miejscu wstrzyknięcia może pojawić się niewielka ilość krwi. Miejsce wstrzyknięcia można ucisnąć wacikiem lub gazikiem i przytrzymać go przez 10 sekund. Nie pocierać miejsca wstrzyknięcia leku. W razie potrzeby można nalepić na miejsce wstrzyknięcia plaster z opatrunkiem.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA USUWANIA MATERIAŁÓW

Zużytą strzykawkę należy wyrzucić do pojemnika na ostre odpady (zamykanego pojemnika odpornego na przebicie). Z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie użytkownika oraz innych osób nigdy nie należy ponownie używać igieł ani zużytych strzykawek.

W przypadku jakichkolwiek pytań

                należy skonsultować się z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą, którzy posiadają wiedzę na temat leku Erelzi.