POKYNY NA POUŽITIE NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKY ERELZI®

Pred podaním injekcie si prečítajte VŠETKY tieto pokyny. 

Je dôležité, aby ste sa nepokúšali podať si injekciu sám, kým vás nezaškolí lekár, lekárnik alebo zdravotná sestra. Škatuľa obsahuje naplnenú injekčnú striekačku alebo striekačky Erelzi®, zatavené jednotlivo v plastovom blistri.

NEPOUŽÍVAJTE

V tejto pozícii je chránič ihly AKTIVOVANÝ – naplnenú injekčnú striekačku NEPOUŽÍVAJTE

PRIPRAVENÁ NA POUŽITIE

V tejto pozícii NIE JE chránič ihly AKTIVOVANÝ a naplnená injekčná striekačka je pripravená na použitie

NAPLNENÁ INJEKČNÁ STRIEKAČKA ERELZI® S CHRÁNIČOM IHLY A DODATOČNOU ÚCHYTKOU

Po podaní lieku injekciou sa aktivuje chránič ihly a zakryje ihlu. Toto je určené na ochranu zdravotníckych pracovníkov, pacientov, ktorí si sami podávajú injekciu s predpísaným liekom a osôb, ktoré pomáhajú pacientom pri podaní injekcie, pred poranením neúmyselným pichnutím sa ihlou.

Čo ešte potrebujete na podanie injekcie:

 • tampón napustený alkoholom
 • vatový tampón alebo gázu
 • nádobu na likvidáciu ostrých predmetov    Dôležité bezpečnostné informácie

Pozor: Uchovávajte injekčnú striekačku mimo dohľadu a dosahu detí.

 1. Neotvárajte vonkajší obal, kým nie ste pripravený použiť tento liek.
 2. Nepoužite tento liek, ak je spoj blistra poškodený, pretože použitie nemusí byť pre vás bezpečné.
 3. Nepotriasajte injekčnou striekačkou.
 4. Nikdy nenechávajte injekčnú striekačku bez dozoru niekde, kde ňou môže niekto nedovolene manipulovať.
 5. Naplnená injekčná striekačka má chránič ihly, ktorý sa aktivuje aby zakryl ihlu po ukončení podávania injekcie. Chránič ihly pomôže predísť pichnutiam osôb, ktoré manipulujú s naplnenou injekčnou striekačkou. Dajte pozor, aby ste sa pred použitím nedotkli krídeliek chrániča ihly. Ak sa ich dotknete, chránič ihly sa môže príliš skoro aktivovať.
 6. Kryt ihly odstráňte až bezprostredne pred podaním injekcie.
 7. Injekčná striekačka sa nesmie opakovane použiť. Okamžite po použití zahoďte injekčnú striekačku do nádoby na likvidáciu ostrých predmetov.
 8. Nepoužívajte Iinjekčnú striekačku, ak spadla na tvrdý povrch alebo spadla po odstránení krytu ihly.

 

UCHOVÁVANIE NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKY ERELZI®

 1. Uchovávajte tento liek uzavretý vo vonkajšej škatuli na ochranu pred svetlom. Uchovávajte v chladničke pri teplote 2 °C až 8 °C. NEUCHOVÁVAJTE V MRAZNIČKE.
 2. Nezabudnite vybrať blister z chladničky a pred prípravou podania injekcie ju nechajte ohriať na izbovú tepotu (15-30 minút).
 3. Nepoužívajte injekčnú striekačku po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vonkajšej škatuli alebo na štítku injekčnej striekačky po „EXP“. Ak je exspirovaná, vráťte celé balenie lieku do lekárne.

 

Miesto podania injekcie

Miesto podania injekcie je miesto na tele, kde použijete naplnenú injekčnú striekačku.

 • Odporúčaným miestom je predná strana stehna. Môžete použiť aj dolnú časť brucha, ale nie oblasť 5 cm okolo pupka.
 • Pri každom podaní injekcie si zvoľte iné miesto.
 • Nepodajte si injekciu do miesta s bolestivou, pomliaždenou, červenou, šupinatou alebo stvrdnutou kožou. Vyhýbajte sa oblastiam s jazvami alebo striami.
  Ak trpíte psoriázou, NEPODÁVAJTE injekciu priamo do vypuklých, zhrubnutých, červených alebo šupinatých miest na koži alebo do lézií („psoriatické kožné lézie“).

Ak vám injekciu podáva opatrovateľ, môže použiť aj vonkajšiu stranu nadlaktia.

PRÍPRAVA NAPLNENEJ INJEKČNEJ STRIEKAČKY ERELZI®

 1. Vyberte blister z chladničky a nechajte ho neotvorený asi 15‑30 minút, aby sa ohrial na izbovú teplotu.
 2. Ak ste pripravený na použitie injekčnej striekačky, otvorte blister a dôkladne si umyte ruky mydlom a vodou.
 3. Očistite miesto podania injekcie tampónom napusteným alkoholom.
 4. Vyberte injekčnú striekačku z blistra.
 5. Skontrolujte injekčnú striekačku. Tekutina musí byť číra až mierne opaleskujúca, bezfarebná až mierne nažltlá a môže obsahovať malé biele alebo takmer priesvitné bielkovinové častice. Tento vzhľad je pri Erelzi® normálny. Nepoužite tekutinu, ak je zakalená, sfarbená alebo obsahuje veľké zrazeniny, vločky alebo sfarbené častice. Nepoužite injekčnú striekačku, ak je poškodená alebo ak je chránič ihly aktivovaný. Vo všetkých týchto prípadoch vráťte celé balenie lieku do lekárne.

 

 

AKO POUŽÍVAŤ NAPLNENÚ INJEKČNÚ STRIEKAČKU ERELZI®

Opatrne odstráňte kryt ihly z injekčnej striekačky. Kryt ihly zahoďte. Na špičke ihly sa môže objaviť kvapka tekutiny. Je to normálne.

Jemne stlačte kožu na mieste podania injekcie a vpichnite ihlu, ako je to znázornené na obrázku. Zatlačte ihlu až na doraz, aby bolo isté, že ste si podali všetok liek.

Držte úchytku injekčnej striekačky tak, ako je to znázornené na obrázku. Pomaly stlačte piest až na doraz, aby bola hlava piestu medzi krídelkami chrániča ihly.

Držte injekčnú striekačku 5 sekúnd v mieste podania s piestom stlačeným celkom dole.

 

Držte piest úplne stlačený a zároveň opatrne vytiahnite ihlu z miesta podania injekcie.

 

Pomaly uvoľnite piest a nechajte, aby chránič ihly automaticky zakryl odkrytú ihlu.

Na mieste podania injekcie sa môže objaviť malé množstvo krvi. Môžete na miesto vpichu pritlačiť vatový tampón alebo gázu a 10 sekúnd ju tam pridržať. Miesto vpichu nešúchajte. Ak je to potrebné, môžete miesto podania injekcie prekryť malou náplasťou.

 

Pokyny na likvidáciu

Použitú injekčnú striekačku zahoďte do nádoby na likvidáciu ostrých predmetov (uzatvoriteľný kontajner, odolný voči prepichnutiu). Pre bezpečnosť a zdravie vás aj iných sa použité ihly a injekčné striekačky nikdy nesmú znovu použiť.

 

Ak máte akékoľvek otázky,

Poraďte sa s lekárom, so zdravotnou sestrou alebo s lekárnikom, ktorí poznajú Erelzi.