Pokyny na použitie naplneného pera Erelzi

Pred podaním injekcie si prečítajte VŠETKY tieto pokyny. 

Tieto pokyny vám majú pomôcť správne si podať injekciu pomocou naplneného pera Erelzi.

Je dôležité, aby ste sa nepokúšali podať si injekciu sám, kým vás nezaškolí lekár, zdravotná sestra alebo lekárnik.

 

Naplnené pero Erelzi:

Naplnené pero Erelzi je zobrazené s odstráneným uzáverom. Neodstráňte uzáver,kýmnie ste pripravený podať si injekciu.

Uchovávajte škatuľu s perom v chladničke pri teplote 2 °C až 8 °C a mimo dohľadu a dosahu detí.

 • Neuchovávajte pero v mrazničke.
 • Nepotriasajte perom.
 • Nepoužite pero, ak vám spadlo s odstránenýmuzáverom.

Pre uľahčenie podania injekcie vyberte pero z chladničky 15-30 minút pred podaním injekcie, abysa mohlo ohriať na izbovú teplotu.

Čo potrebujete na podanie injekcie:

Nachádza sa v škatuli:

Nové a nepoužité naplnené pero Erelzi

Nenachádza sa v škatuli:

 • tampón napustený alkoholom
 • vatový tampón alebo gáza
 • nádoba na likvidáciu ostrých predmetov

Pred podaním injekcie:

1. Dôležitá bezpečnostná kontrola pred podaním injekcie: 

Tekutina musí byť číra až mierne opaleskujúca, bezfarebná až mierne nažltlá a môže obsahovať malé biele alebo takmer priesvitné bielkovinové častice. Tento vzhľad je pri Erelzi normálny.

Nepoužite tekutinu, ak je zakalená, sfarbená alebo obsahuje veľké zrazeniny, vločky alebo sfarbené častice.

Nepoužite pero, ak je po dátume exspirácie.

Nepoužite pero,ak je poškodený bezpečnostný spoj.

Obráťte sa na svojho lekárnika, ak pero nespĺňa ktorúkoľvek z týchto požiadaviek.

2a. Vyberte si miesto podania injekcie:

 • Odporúčaným miestom podania injekcie je predná strana stehna. Môžete použiť aj dolnú časť brucha, ale nie oblasť 5 cm okolo pupka.
 • Pri každom podaní injekcie si zvoľte iné miesto.
 • Nepodajte si injekciu do miesta s bolestivou, pomliaždenou, červenou, šupinatou alebo stvrdnutou kožou. Vyhýbajte sa oblastiam s jazvami alebo striami. Ak trpíte psoriázou, NEPODÁVAJTE injekciu priamo do vypuklých, zhrubnutých, červených alebo šupinatých miest na koži alebo do lézií („psoriatické kožné lézie“).

2b. Iba pre opatrovateľov a zdravotníckych pracovníkov:

 • Ak vám injekciu podáva opatrovateľ alebo zdravotnícky pracovník, môžu vám ju podať aj do vonkajšej strany nadlaktia.

 

3. Očistenie miesta podania injekcie:

 • Umyte si ruky mydlom a horúcou vodou.
 • Tampónom napusteným alkoholom krúživým pohybom očistite miesto podania injekcie. Pred podaním injekcie ho nechajte uschnúť.
 • Pred podaním injekcie sa už očistenej plochy nedotýkajte.

 

Injekcia:

4. Odstránenie uzáveru:

 • Uzáver odstráňte až vtedy, keď ste pripravený použiť pero.
 • Odskrutkujte uzáver v smere šípky.
 • Uzáver zahoďte. Nepokúšajte sa uzáver znovu nasadiť.
 • Použite pero do 5 minút od odstránenia uzáveru.

 

5. Ako držať pero:

 • Držte pero pod uhlom 90 stupňov nad očisteným miestom podania.

 

TOTO SI MUSÍTE PREČÍTAŤ PRED PODANÍM INJEKCIE.

Počas podania injekcie budete počuť dve hlasné kliknutia.

Prvé kliknutie je znamením, že sa začalo podanie injekcie. Druhé kliknutie o niekoľko sekúnd neskôr je znamením,že podanie injekcie sa takmer skončilo.

Pero musíte držať silno pritlačené ku koži dovtedy, kým uvidíte, ako zelený indikátor zaplnil okienko a prestal sa posúvať.

 

6. Začiatok podania injekcie:

 • Pritlačte pero pevne ku koži a začnite podávať injekciu.
 • Prvé kliknutie je znamením, že sa začalo podanie injekcie.
 • Ďalej držte pero pevne pritlačené ku koži.
 • Zelený indikátor ukazuje, ako pokračuje podanie injekcie.

 

7. Ukončenie podania injekcie:

 • Čakajte na druhé kliknutie. Je znamením, že podanie injekcie sa takmer skončilo.
 • Skontrolujte, či zelený indikátor zaplnil okienko a prestal sa posúvať.
 • Teraz môžete pero odtiahnuť.

Po podaní injekcie

8. Skontrolujte, či zelený indikátor zaplnil okienko:

 • Znamená to, že liek bol podaný. Ak zelený indikátor nie je vidieť, spojte sa so svojím lekárom.
 • Na mieste podania injekcie sa môže objaviť malé množstvo krvi. Môžete na miesto vpichu pritlačiť vatový tampón alebo gázu a 10 sekúnd ju tam pridržať. Miesto vpichu nešúchajte. Ak je to potrebné, môžete miesto podania injekcie prekryť malou náplasťou.

 

9. Likvidácia naplneného pera Erelzi:

 • Použité pero zahoďte do nádoby na likvidáciu ostrých predmetov (t. j. uzatvoriteľný kontajner, odolný voči prepichnutiu, alebo niečo podobné).
 • Nikdy sa nepokúšajte pero znovu použiť.

Ak máte akékoľvek otázky

poraďte sa s lekárom, so zdravotnou sestrou alebo s lekárnikom, ktorí poznajú Erelzi.