Kontaktujte nás

 

Adresa a kontakty

Sandoz Slovensko

Žižkova 22B

811 02 Bratislava

Tel: +421 2 5070 6111

 

Hlásenie nežiadúcich účinkov

V prípade, že chcete nahlásiť podozrenie na nežiaduci účinok lieku spoločnosti Novartis, (Sandoz) kontaktujte nás čo najskôr mailom na adrese vigilancia.sk@novartis.com. Uveďte prosím akého lieku sa nežiaduci účinok týka, popis reakcie na liek, ktorú pokladáte za nežiaduci účinok, či ste pacient alebo zdravotnícky pracovník a údaje o pacientovi, u ktorého došlo k výskytu nežiaduceho účinku (pohlavie a vek, prípadne iniciálky a dátum narodenia).

Ďalšou možnosťou pre pacientov a zdravotníckych pracovníkov je hlásiť podozrenie na nežiaduci účinok lieku pomocou formulára na stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv www.sukl.sk. Nežiaduci účinok lieku je reakcia na liek, ktorá je škodlivá a nechcená. Hlásením podozrení na nežiaduce účinky liekov spoločnosti Novartis, (Sandoz) pomáhate zaistiť bezpečnosť našich produktov a našich pacientov.