ERELZI® PILNŠĻIRCES LIETOŠANAS PAMĀCĪBA  

Pirms injicēšanas izlasiet VISU šo lietošanas pamācību

Ir svarīgi, lai Jūs necenstos injicēt šīs zāles, iekams Jūsu ārsts, medmāsa vai farmaceits nav Jūs apmācījuši. Kastītē ir Erelzi® pilnšļirce(-s), kas atsevišķi iepakota(-s) plastmasas blisterī(-os).

NELIETOT

Šajā konfigurācijā adatas aizsargs ir AKTIVIZĒTS – NELIETOJIET pilnšļirci

GATAVA LIETOŠANAI

Šajā konfigurācijā adatas aizsargs NAV AKTIVIZĒTS, un pilnšļirce ir gatava lietošanai

JŪSU ERELZI® PILNŠĻIRCE AR ADATAS AIZSARGU UN PAPILDU PIRKSTU ATBALSTU

Pēc zāļu injicēšanas adatas aizsargs tiks aktivizēts, lai nosegtu adatu. Paredzēts, lai palīdzētu aizsargāt pret nejaušu saduršanos ar adatu veselības aprūpes speciālistus, pacientus, kuri patstāvīgi injicē ārsta parakstītas zāles, un personas, kuras palīdz pacientiem patstāvīgi injicēt zāles.

Kas vēl Jums jāzina par Jūsu injicējamām zālēm:

 • Spirta salvete
 • Vates tampons vai marle
 • Tvertne asu priekšmetu izmešanai

SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Uzmanību: Uzglabāt pilnšļirci bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 1. Neatveriet ārējo kastīti, pirms neesat sagatavojies šo zāļu lietošanai.
 2. Nelietojiet šīs zāles, ja ir bojāts blistera noslēgs, jo tad lietošana nav droša.
 3. Pilnšļirci nedrīkst kratīt.
 4. Nekad neatstājiet pilnšļirci tur, kur kāds ar to var sadurties.
 5. Pilnšļircei ir adatas aizsargs, kas pēc injekcijas pabeigšanas aktivizējas, pārsedzot adatu. Adatas aizsargs palīdz novērst iespējamo saduršanos ar adatu ikvienam, kurš rīkojas ar pilnšļirci. Uzmanieties, lai pirms adatas lietošanas nepieskartos tās aizsargspārniņiem. Pēc to aizskaršanas ir iespējama pāragra adatas aizsarga aktivizēšanās.
 6. Adatas vāciņu drīkst noņemt tikai tieši pirms injekcijas.
 7. Pilnšļirci nedrīkst izmantot atkārtoti. Pilnšļirci tūlīt pēc lietošanas jāizmet asiem priekšmetiem domātā traukā.
 8. Nelietojiet, ja šļirce ir nokritusi uz cietas virsmas vai tā ir nokritusi pēc adatas uzgaļa noņemšanas.

ERELZI® PILNŠĻIRCES UZGLABĀŠANA

 1. Uzglabāt šīs zāles ārējā kartona kastītē, lai pasargātu no gaismas. Uzglabāt ledusskapī 2 °C līdz 8 °C temperatūrā. NESASALDĒT.
 2. Atcerieties izņemt blisteri no ledusskapja un ļaut tam pirms injekcijas sasniegt istabas temperatūru (15–30 minūtes).
 3. Nelietot pilnšļirci pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz ārējās kastītes vai pilnšļirces etiķetes pēc “EXP”. Ja derīguma termiņš ir beidzies, nogādājiet visu iepakojumu atpakaļ aptiekā.

INJEKCIJAS VIETA

Injekcijas vieta ir vieta ķermenī, kur Jūs gatavojaties izmantot pilnšļirci.

 • Ieteicamā vieta ir augšstilbu priekšpuse. Varat izmantot arī vēdera apakšdaļu, bet ne 5 centimetru zonu ap nabu.
 • Ikreiz, kad veicat injekciju, izvēlieties citu vietu.
 • Neinjicējiet vietās, kur āda ir jutīga, ar asinsizplūdumu, apsārtusi, ar zvīņošanos vai sacietējumu. Izvairieties no vietām ar rētām vai strijām. Ja Jums ir psoriāze, Jūs NEDRĪKSTAT injicēt ādas laukumos ar pacēlumu, kas ir biezi, apsārtuši vai zvīņojas (“psoriāzes ādas bojājumi”).

Ja injekciju Jums veic aprūpētājs, var izmantot arī augšdelmu ārējo daļu.

ERELZI® PILNŠĻIRCES SAGATAVOŠANA

 1. Izņemiet blisteri no ledusskapja un paturiet to neatvērtu aptuveni 15–30 minūtes, lai tas sasniegtu istabas temperatūru.
 2. Kad esat gatavs izmantot pilnšļirci, atveriet blisteri un rūpīgi nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni.
 3. Notīriet injekcijas vietu ar spirta salveti.
 4. Izņemiet pilnšļirci no blistera.
 5. Pārbaudiet pilnšļirci. Šķidrumam jābūt dzidram vai viegli opalescējošam, bezkrāsainam vai viegli iedzeltenam, un tas var saturēt nelielas baltas vai gandrīz caurspīdīgas olbaltumvielu daļiņas. Šāds Erelzi izskats ir normāls. Nelietojiet, ja šķidrums ir duļķains, mainījis krāsu vai ar lieliem kunkuļiem, pārslām vai krāsainām daļiņām. Nelietojiet, ja pilnšļirce ir bojāta vai ja adatas aizsargs ir aktivizēts. Šādos gadījumos nogādājiet visu zāļu iepakojumu atpakaļ aptiekā.

KĀ LIETOT ERELZI® PILNŠĻIRCI

Uzmanīgi noņemiet adatas vāciņu no šļirces. Izmetiet adatas vāciņu. Jūs varat redzēt šķidruma pilienu adatas galā. Tas ir normāli.

Uzmanīgi satveriet ādu injekcijas vietā un ievadiet adatu, kā parādīts. Iespiediet adatu līdz galam, lai nodrošinātu, ka tiek ievadītas visas zāles.

Turiet pilnšļirces pirkstu atbalstu kā parādīts. Lēni līdz galam spiediet virzuli, lai virzuļa galviņa pilnībā atrastos starp adatas aizsarga spārniņiem.

Turiet virzuli nospiestu līdz galam uz leju, kamēr 5 sekundes noturat pilnšļirci nekustīgu.

Turiet virzuli pilnībā nospiestu, kamēr uzmanīgi izvelkat adatu taisni ārā no injekcijas vietas.

Lēni atlaidiet virzuli un ļaujiet adatas aizsargam automātiski nosegt atsegto adatu.

Injekcijas vietā var būt neliels daudzums asiņu. Jūs varat piespiest injekcijas vietai vates tamponu vai marli un paturēt to 10 sekundes. Neberzējiet injekcijas vietu. Jūs varat nosegt injekcijas vietu ar nelielu plāksteri, ja nepieciešams.

NORĀDĪJUMI PAR LIKVIDĒŠANU

Likvidējiet lietoto pilnšļirci asiem priekšmetiem paredzētajā tvertnē (aizverama, pret pārduršanu izturīga tvertne). Jūsu un citu cilvēku drošības un veselības apsvērumu dēļ adatas un lietotās pilnšļirces nekādā gadījumā nedrīkst izmantot atkārtoti.

Ja Jums ir kādi jautājumi,

Lūdzam konsultēties ar ārstu, medmāsu vai farmaceitu, kam ir zināšanas par Erelzi.