Privātuma politika

Spēkā no 2020. gada 03. janvāra

Šī Politika ir paziņojums par to, kā mēs apkopojam, uzglabājam un izmantojam par privātpersonām iegūto informāciju. Šī Politika attiecas tikai uz informāciju, ko esam saņēmuši tikai no tiem tiešsaistes resursiem, kuros redzama saite uz šo Politiku, un nevienu citu avotu. IZMANTOJOT ŠO TĪMEKĻVIETNI, JŪS PIEKRĪTAT TAM, KA TIEK APKOPOTA UN IZMANTOTA ŠAJĀ PRIVĀTUMA POLITIKĀ MINĒTĀ INFORMĀCIJA. JŪS ARĪ ATZĪSTAT TO, KA SANDOZ INTERNATIONAL GMBH IR ATĻAUTS PĒC SAVIEM IESKATIEM UN IEPRIEKŠ NEBRĪDINOT PERIODISKI GROZĪT UN MODIFICĒT ŠO PRIVĀTUMA POLITIKU, KĀ ARĪ TO PAPILDINĀT AR JAUNIEM NOSACĪJUMIEM. Mēs esam apņēmušies paziņot par visiem šīs lapas satura grozījumiem, lai jūs saņemtu visu informāciju par mūsu iegūtajiem datiem, to izmantošanu un apstākļiem, kādos tie var tikt atklāti.

Mūsu privātuma politikas apraksts ir ērti atrodams, jo tas ir publicēts mūsu mājaslapā un saistīts ar visām vietnes daļām, kas pieprasa norādīt personas datus. Šādās datu vākšanas vietās, kur tas ir piemēroti, var būt papildu paskaidrojumi par šo datu izmantošanas nolūkiem. Šī politika kopā ar papildu paskaidrojumiem jūs informēs par to, kā apstrādāsim visus datus, kurus būsiet brīvprātīgi norādījis, izmantojot mūsu tīmekļvietnes.

1. Privātuma garantija

Šajā politikā izmantotais termins “personas dati” attiecas uz tādu informāciju par jums kā, piemēram, vārds un uzvārds, dzimšanas datums, e-pasta adrese, pasta adrese, tālruņa numurs vai IP adrese, ko iespējams izmantot jūsu identificēšanai. Sandoz International GmbH parasti neapstrādās jūsu personas datus, ja nebūs saņemta jūsu piekrišana, tomēr mēs paturam tiesības uz papildu apstrādi izņēmuma apstākļos, un tas notiks apjomā, ko atļauj vai pieprasa tiesību akti vai lai atbalstītu kādu likumisku vai kriminālizmeklēšanu.
Nākamajos punktos ir paskaidrots, kā un kad mēs iegūstam jūsu personas datus.

2. Personas datu izmantošanas nolūks

Lai saņemtu lielāko daļu mūsu pakalpojumu, nav jāreģistrējas, un jums ir iespējams apmeklēt mūsu vietni, neinformējot par to, kas esat, tomēr, lai saņemtu noteiktus pakalpojumus, var būt jāreģistrējas. Kad reģistrējaties pie mums, jums var būt jāaizpilda vairāki lauki (daži no tiem obligāti, bet citi pēc izvēles) un jāizvēlas lietotājvārds un parole. Ja šādās situācijās atturaties norādīt kādus mūsu pieprasītos personas datus, jums var nebūt iespējams piekļūt dažām vietnes daļām, un mums var nebūt iespējams atbildēt uz jūsu jautājumiem.

Mēs personas datus apstrādājam nolūkos, par kuriem jūs informējam tad, kad lūdzam jūs sniegt informāciju. Piemēram, mēs varam vākt un izmantot jūsu personas datus, lai jums nodrošinātu preces vai pakalpojumus, sagatavotu rēķinus par jūsu pieprasītajām precēm un pakalpojumiem, to preču un pakalpojumu mārketingam, par kuriem domājam, ka tie jūs interesē, vai lai ar jums sazinātos citos nolūkos.

Mēs jūsu datus uzglabājam saskaņā ar visām piemērojamajām tiesību aktu un ētikas prasībām attiecībā uz ziņošanu vai dokumentu uzglabāšanu.

3. Informācijas neatklāšana

Izņemot šajā privātuma politikā aprakstītos gadījumus, mēs trešajām pusēm nepārdosim, nenodosim un citādi neatklāsim jūsu personas datus. Mēs varam atklāt jūsu personu identificējošu informāciju citām Sandoz vai Novartis filiālēm visā pasaulē, kuras ir piekritušas pret to izturēties atbilstoši šai privātuma politikai, tomēr tas notiks tikai saskaņā ar šīs privātuma politikas nosacījumiem. Personas dati dažkārt var tikt pārsūtīti trešajām pusēm, kas strādā Sandoz International GmbH labā vai vārdā, vai saistībā ar Novartis grupas uzņēmējdarbību, lai šie dati tiktu tālāk apstrādāti saskaņā ar nolūkiem, kuros tie sākotnēji ir savākti, piemēram, saistībā ar piegādes pakalpojumiem, vērtēšanai vai tehniskajam atbalstam. Trešo pušu ar Sandoz International GmbH noslēgtajos līgumos ir noteikts, ka tās personas datus izmantos tikai līgumos paredzētajiem nolūkiem, nepārdos jūsu personas datus trešajām pusēm, un neatklās tos trešajām pusēm, ja vien tas nav obligāti saskaņā ar tiesību aktu prasībām. Kad notiks šāda personas datu atklāšana trešajai pusei, mēs darīsim visu, lai nodrošinātu, ka to apstrāde notiek atbilstoši tās nolūkiem un ņemot vērā ierobežojumus, saskaņā ar kuriem dati sākotnēji ir vākti.

Ir divi papildu apstākļi, kuros savāktie personas dati var tikt nodoti trešajai pusei. Pirmais no šādiem apstākļiem iestājas tad, kad ar šo vietni saistītā uzņēmējdarbība un attiecīgie dati par klientiem tiek pārdoti, piešķirti vai pārsūtīti, un šādā gadījumā datu pircējam, ieguvējam vai saņēmējam pieprasīsim apstrādāt personas datus saskaņā ar šo privātuma politiku. Otrais no šādiem apstākļiem iestājas tad, kad personas dati var tikt atklāti trešajai pusei, ja to pieprasa piemērojamie tiesību akti, tiesas nolēmums vai valsts regulējums vai arī tad, ja šāda atklāšana ir citādi nepieciešama kādas likumiskas vai kriminālizmeklēšanas atbalstam.

4. Tiesības uz piekļūšanu

Jums ir tiesības nodrošināt, lai jūsu personas dati vienmēr būtu aktuāli. Dažās valstīs jums ir likumīgas tiesības mums pieprasīt izlabot vai izdzēst jūsu personas datus, turklāt jums vienmēr ir iespējams likt mums pārtraukt ar jums sazināties. Ja vēlaties ar mums sazināties jautājumos par jūsu personas datu izmantošanu, rakstiet uz e-pasta adresi sandoz_global.communications@sandoz.com. Ja ar mums sazināties, norādiet tās tīmekļvietnes nosaukumu, kurā esat sniedzis informāciju, kā arī konkrētu informāciju, kuras izlabošanu, atjaunināšanu vai izdzēšanu jūs vēlaties. Jūsu pieprasījumi tiks apstrādāti ātri un pareizi. Uz pieprasījumiem izdzēst personas datus attieksies visu piemērojamo tiesību aktu un ētikas prasības saistībā ar ziņošanu vai dokumentu aizpildīšanu vai mums uzliktās uz dokumentu uzglabāšanu attiecīgās saistības.

5. Drošība un konfidencialitāte

Lai garantētu mūsu tiešsaistē savākto personas datu drošību un konfidencialitāti, mēs izmantojam aizsargātus datu tīklus, kā arī nozares standartiem atbilstošu aizsardzību, ugunsmūrus un paroles. Rīkojoties ar jūsu personas datiem, mēs izmantojam pamatoti izstrādātus pasākumus šīs informācijas aizsardzībai pret pazaudēšanu, nepareizu izmantošanu, nesankcionētu piekļuvi, atklāšanu, sagrozīšanu vai iznīcināšanu. Lai gan mēs nevaram nodrošināt garantijas pret kādu datu pazaudēšanu, nepareizu izmantošanu, nesankcionētu piekļuvi, atklāšanu, sagrozīšanu vai iznīcināšanu, mēs cenšamies nepieļaut šādus nelaimes gadījumus.

6. Datu nosūtīšana uz ārzemēm

Mēs esam Novartis grupas daļa, kurai pieder datubāzes dažādās jurisdikcijās. Mēs varam jūsu datus pārsūtīt uz kādu no grupas datubāzēm, kas neatrodas jūsu mītnes valstī. Pat tad, ja valsts, uz kuru dati tiek pārsūtīti, mums nepieprasa nodrošināt adekvātu jūsu datu aizsardzību, mēs tomēr meklēsim iespēju nodrošināt to, lai šajā valstī datu pārsūtīšana uz Novartis datubāzēm būtu adekvāti aizsargāta.

7. Anonīmie dati un “sīkdatnes”

Mēs varam vākt un apstrādāt anonīmu informāciju par jūsu šīs tīmekļvietnes apmeklējumiem, piemēram, dažu lapu apmeklējumiem un jūsu meklēšanu tajās. Šāda anonīma informācija tiek izmantota un mums palīdz, uzlabojot vietnes saturu un iekšējām un tirgus pētījumu vajadzībām apkopojot statistikas datus par mūsu vietnes izmantotājiem. Lai to panāktu, mēs varam instalēt “sīkdatnes”, kas vāc tādus datus kā lietotāja pirmā līmeņa domēna nosaukums (piemēram, “bigmail.com” no e-pasta adreses “john@bigmail.com”) un piekļūšanas datums un laiks. Mūsu izmantotās “sīkdatnes” nav izmantojamas konkrēta lietotāja identitātes atklāšanai. “Sīkdatne” mazs informācijas fragments, kas tiek iesūtīts jūsu pārlūkā un uzglabāts datora cietajā diskā. Sīkdatnes jūsu datoram nekaitē. Jūs varat savu pārlūku iestatīt tā, lai saņemtu brīdinājumu par “sīkdatnes” saņemšanu, un tas jums ļaus lemt par to, vai vēlaties vai nevēlaties to pieņemt. Mēs varam saņemt pakalpojumus no ārējām trešajām pusēm, kas mums palīdz vākt un apstrādāt šajā punktā aprakstīto informāciju, un uz visām šīm pusēm attieksies iepriekš 3. punktā aprakstītie pienākumi.

Dažkārt mēs varam izmantot interneta tagus (pazīstami arī kā rīcības tagi, viena pikseļa GIF attēli, caurspīdīgie tukšie GIF attēli, neredzamie GIF attēli un secīgie GIF attēli) apvienojumā ar šīs vietnes sīkdatnēm un varam izvietot šos tagus starp visiem trešo pušu reklāmas partneriem. Šie tagi tiek izvietoti arī tiešsaistes reklāmās, kas lietotājus nosūta uz attiecīgo vietni un dažādām tās lapām. Mēs šo tehnoloģiju izmantojam, lai vērtētu apmeklētāju reakciju uz mūsu vietnēm un savu reklāmas kampaņu efektivitāti (arī to, cik reizes lapa ir atvērta, un kāda informācija tajā ir skatīta). Trešās puses partnerim ir iespējams vākt anonīmus apkopotus datus par citu vietņu apmeklētājiem, izmantojot interneta tagus un (vai) sīkdatnes. Lūdzu, esiet droši, ka ar šo tagu un sīkdatņu starpniecību mēs NEVĀCAM un nemeklējam nekādu personīgi identificējamu informāciju par saviem apmeklētājiem, piemēram, vārdus un uzvārdus, adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus. Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par tīmekļa tagiem un sīkdatnēm, kas saistītas ar reklāmu tiešsaistē, vai atteikties no tā, ka trešā puse vāc anonīmu informāciju, apmeklējiet Tīmekļa reklāmas iniciatīvas tīmekļvietni.

8. Personas dati un bērni

Vairums šajā vietnē pieejamo pakalpojumu ir paredzēti vismaz 18 gadu vecumu sasniegušām personām. Visiem, kuri pieprasa informāciju par zālēm, kas indicētas lietošanai bērniem, jābūt vismaz 18 gadus veciem. Mēs apzināti nevāksim, neizmantosim un neatklāsim personas datus par bērniem līdz 18 gadu vecumam, ja vispirms nebūsim saņēmuši atļauju no personas ar vecāku atbildību, piemēram, tēva, mātes vai aizbildņa, ar vienu no viņiem tieši tiekoties klātienē. Mēs vienam no vecākiem nodrošināsim (i) paziņojumu par konkrēta veida personas datiem, kas tiks vākti par bērnu; un (ii) iespēju apstrīdēt jebkādu turpmāku šādas informācijas vākšanu, izmantošanu vai uzglabāšanu. Mēs ievērojam bērnu aizsardzībai izstrādātos tiesību aktus.

9. Saites uz citām vietnēm

Šī privātuma politika attiecas tikai uz šo vietni, izņemot trešo pušu vietnes. Mēs varam norādīt saites uz citām tīmekļvietnēm, par kurām uzskatām, ka tās mūsu apmeklētājiem varētu šķist interesantas. Mēs cenšamies nodrošināt, lai šādas vietnes atbilstu visaugstākajiem standartiem, tomēr pasaules tīmekļa īpatnību dēļ mēs nevaram garantēt visu tīmekļvietņu, ar kurām esam saistīti, privātuma standartus, un būt atbildīgi par citu vietņu, izņemot šīs vietnes, saturu, un šī privātuma politika nav attiecināma uz visām saistītajām vietnēm, kas nepieder Novartis.

10. Saziņa ar mums

Ja jums ir kādi jautājumi vai iebildumi pret to, kā ievērojam šo privātuma politiku, vai ja vēlaties sniegt kādus ieteikumus vai komentārus par mūsu privātuma politikas uzlabošanu, rakstiet uz e-pasta adresi sandoz_global.communications@sandoz.com.

Vispārīgais paziņojums par privātumu uzņēmējdarbības partneriem
Vispārīgais paziņojuma par privātumu pacientiem
Vispārīgais paziņojums par privātumu piegādātājiem

11. Pavalstīm specifiska papildinformācija ASV rezidentiem

Dažām pavalstīm (arī, bet ne tikai, Kalifornijai, Nevadai un Teksasai) ir specifiskas tiesības attiecībā uz saviem rezidentiem. Klikšķiniet šeit, lai uzzinātu vairāk par pavalstīm specifiskajām tiesībām.