Instruktioner för användning av Erelzi förfylld injektionspenna

Läs HELA bruksanvisningen innan du injicerar.

Dessa anvisningar hjälper dig att injicera Erelzi på rätt sätt med den förfyllda injektionspennan.

Det är viktigt att du inte försöker injicera dig själv om du inte har fått undervisning av läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

Erelzi förfylld penna:

Erelzi förfylld penna med skyddshatten avtagen. Ta inte bort hatten förrän du är redo att injicera.

Förvara kartongen med injektionspennan i kylskåp vid 2 ºC till 8 ºC och utom syn- och räckhåll för barn.

 • Injektionspennan får inte frysas.
 • Skaka inte injektionspennan.
 • Använd inte injektionspennan om den har tappats med skyddshatten avtagen.

Injektionen blir behagligare om du tar ut injektionspennan ur kylskåpet 15-30 minuter före injektionen.

Tillbehör som du behöver för injektionen:

Ingår i förpackningen:

En ny och oanvänd Erelzi förfylld penna.

Ingår inte i förpackningen:

 • Sprittork.
 • Bomullstuss eller kompress.
 • Behållare för stickande/skärande avfall.

Före injektionen:

1. Viktig säkerhetskontroll före injektionen:

Lösningen ska vara klar eller lätt opalskimrande, färglös till svagt gulaktig, och kan innehålla små vita eller nästan genomskinliga partiklar av protein. Detta utseende är normalt för Erelzi

Använd inte om vätskan är grumlig, missfärgad eller innehåller stora klumpar, flagor eller färgade partiklar.

Använd injektionspennan före utgångdatum.

Använd inte om säkerhetsförseglingen är bruten.

Kontakta apotekspersonal om injektionspennan inte uppfyller dessa krav.

2a. Välj injektionsställe:

 • Rekommenderat injektionsställe är lårens framsida. Du kan också använda nedre delen av buken, men inte området inom 5 cm från naveln.
 • Välj olika ställen varje gång du injicerar.
 • Injicera inte i områden med blåmärken eller där huden är öm, röd, fjällande eller hård. Undvik områden med ärr eller bristningar. Om du har psoriasis ska du INTE injicera direkt i upphöjda, tjocka, röda, fjällande hudpartier eller sår (”hudlesioner av psoriasistyp”).

2b. Endast för vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal:

Om en vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal ger injektionen kan även utsidan av överarmarna användas.

3. Tvätta injektionsstället:

 • Tvätta händerna med tvål och vatten.
 • Tvätta injektionsstället med en cirklande rörelse med spritkompressen. Låt torka innan du injicerar.
 • Rör inte det rengjorda området förrän du injicerar.

Injektionen:

4. Ta av nålskyddet:

 • Ta inte av skyddshatten förrän du är redo att använda injektionspennan.
 • Vrid av hatten i pilens riktning.
 • Kasta hatten. Försök inte att sätta på hatten igen.
 • Använd injektionspennan inom 5 minuter från det att hatten tagits av.

5. Så här håller du injektionspennan:

 • Håll injektionspennan i 90 graders vinkel mot det rengjorda injektionsstället.

DETTA MÅSTE DU LÄSA INNAN DU INJICERAR.

Under injektionen kommer du att höra 2 klickljud.

Det första klickljudet talar om att injektionen har startat. Några sekunder senare talar ett andra klickljud om att injektionen nästan är klar.

Du måste fortsätta att hålla injektionspennan stadigt mot huden tills du ser en grön indikator fylla fönstret och sluta röra sig.

6. Starta injektionen:

 • Tryck injektionspennan stadigt mot huden för att starta injektionen.
 • Det första klickljudet talar om att injektionen har startat.
 • Fortsätt att trycka injektionspennan stadigt mot huden.
 • Den gröna indikatorn visar hur injektionen fortskrider.

7. Avsluta injektionen:

 • Lyssna efter det andra klickljudet. Detta talar om att injektionen nästan är klar.
 • Kontrollera att den gröna indikatorn fyller fönstret och har slutat röra sig.
 • Nu kan du ta bort injektionspennan.

Efter injektionen:

8. Kontrollera att den gröna indikatorn har fyllt fönstret:

 • Detta betyder att läkemedlet har injicerats. Kontakta läkaren om den gröna indikatorn inte syns.
 • Lite blod kan komma från injektionsstället. Tryck en bomullstuss eller kompress mot injektionsstället i 10 sekunder. Gnugga inte på injektionsstället. Om det behövs kan du sätta ett plåster på injektionsstället.

9. Så här kasserar du den förfyllda Erelzi-pennan:

 • Kasta den använda injektionspennan i en behållare för stickande/skärande avfall (dvs. en punktionssäker, förslutningsbar behållare eller liknande).
 • Försök aldrig återanvända en injektionspenna.

Om du har några frågor

Vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska med erfarenhet av Erelzi.